Dagsordener og referater

Referat fra generalforsamlingen, 9. maj 2023 på Kulturstationen

Agenda

1/ Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt. Et enkelt punkt blev føjet til evt.

2/ Valg af referent

Thomas blev valgt som referent.

3/ Formandens beretning

Formanden gennemgik årets beretning. Det har været en god sæson med 28 filmforestillinger, 2 shows, 3 skoleforestillinger og sommeraktiviteter.

4/ Indkomne forslag

  • Bestyrelsen har forslag til samarbejde med Kulturstationen om afholdelse af børneteaterforestillinger

Biblioteket har sammen med Kulturstationen arrangeret børneteaterforestillinger. Biblioteket skal desværre spare i år og Kulturstationen står derfor alene med opgaven.

Humlebien vil gerne være medsponsor af 3 forestillinger til en max værdi af 20.000 DKK inkl. Moms i alt.

5/ Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Regnskabet er godkendt.

6/ Fastsættelse af kontingent

Kontingentet fastholdes på de nuværende 200 DKK inkl. moms.

7/ Valg af bestyrelse

Bestyrelsen blev genvalgt. Thomas indtræder som almindeligt bestyrelsesmedlem. Regina fortsætter som kasserer, men tager ikke del i vagterne. Michael Krogh er valgt til revisor.

OM HUMLEBIEN
SKRIV TIL OS
Designet af KSA Design & IT Service med WordPress og Oxygen
envelopephone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram