Filmklubben Humlebien
Film Andre aktiviteter Medlemskab Ungdomsudvalg Om Humlebien Kontakt

Download program i pdf-format


Om Humlebien

Hvad er Humlebien?

En filmklub for børn og unge i alderen 2-16 år, der bor i Fredensborg Kommune. Klubbens arbejde støttes af Folkeoplysningsudvalget.

Vedtægter er vedhæftet som pdf-fil til højre på startsiden.

Bestyrelsen

Klubben blev oprettet i 1975 i Fredensborg-Humlebæk Kommune og bestyrelsen består i dag af interesserede forældre og andre over 16 år med interesse for filmklubarbejde. 

Bestyrelsen består pr. 1. juni 2019 af:

Formand Rikke Trampe, Gl. Strandvej 56, 3050 Humlebæk tlf. 49193642
Sekretær Lisa Juhler, Axel Møllers vej 4, 3490 Kvistgård mobil 22510829, tlf. 49139980
Kasserer Heidi Ølgaard, Teglgårdsvej 111 B, 3050 Humlebæk tlf. 49192346
Bestyrelsesmedlem Michael Sandager, Daugløkke Ege 45, 3050 Humlebæk tlf. 26180995
Bestyrelsesmedlem Grit Stenderup, Solbakkevej 5, 3050 Humlebæk tlf. 49161502
Bestyrelsesmedlem Christina Jürs, Torpenvej 28, 3050 Humlebæk 49191947
Bestyrelsesmedlem Clara Trampe, Gl. Strandvej 56, 3050 Humlebæk tlf. 49193642

Ungdomsudvalg

Unge over 16 år er valgbare til bestyrelsen, men vi nedsætter  et ungdomsudvalg, såfremt der er børn eller unge, der vil deltage som hjælpere i filmklubarbejdet - som vagter eller med filmvalg og filmgennemsyn.

Formål

Vores formål er at sikre børn og unges adgang og kendskab til kvalitetsfilm og til at se film på det store lærred. Sammen med kammeraterne kan de fordybe sig i salens mørke og opleve eventyr og meningsfyldte historier. Vi vil også gennem forskellige aktiviteter og arrangementer medvirke til børn og unges forståelse for filmen som kunstart og deres kendskab til filmens virkemidler. Vi er medlem af landsorganisationen Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber, som er vores kontakt og forhandlingsorganisation til filmimportører og filmudlejere.

Hvilke tilbud har vi?

For børn 6-10 år og 11-15 år vises biograffilm i Humle Bio.

Andre kulturelle arrangementer for kommunens børn og unge.

Vi deltager også i festivaler som f.eks. Den Gode Historie og Nordiske Filmdage.

Tilmelding

Hvert år i august måned udkommer klubbens program, som uddeles på skoler og institutioner i Fredensborg Kommune.

Medlemskab opnås via filmklubbens hjemmeside fra midten af august, når programmet er fremlagt på kommunens biblioteker og uddelt på skolerne. Man kan også tilmelde sig i Humle Bio før klubbens forestillinger, såfremt der stadig er ledige medlemskort.

Filmvalget

Filmene vælges af bestyrelsen ud fra filmgennemsyn og fra de kataloger og anmeldelser vores landsforening Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber forsyner os med. Vi sammensætter et program bestående af både nye og gamle (klassikere) film og gerne fra forskellige lande. Danske og nordiske film prioriteres højt.  Da vi har inddelt vore filmvisninger  i aldersgrupperne 6-10 år og 11-15 år  vil der undertiden være film, der ikke er så velegnet for nogle. Der er forskel på børn og nogle børn er mere modne eller filmvante end andre. 
Derfor forventer vi at forældre er opmærksomme på hvilke film deres børn skal se, og evt. taler med dem om filmen før eller efter forestillingen.  


Hvor foregår det?

Filmforestillingerne foregår i Humle Bio i Humlebæk.

Yderligere information fås ved henvendelse til Lisa Juhler tlf. 22 51 08 29.

Kan forældre deltage?

På grund af den store søgning til klubben er det desværre ikke længere muligt for voksne, at overvære forestillingen sammen med barnet (eller blive optaget som selvstændigt medlem). Man er dog velkommen til at følge barnet ind i salen inden forestillingen begynder. 

Kan man tage gæster med?

Der sælges ikke billetter til gæster, da Humlebien lejer film som filmklub, Lejeaftalen med filmudlejerne tillader ikke løssalg af billetter.
 

Vedr.  EU Persondataforordning 2018

 Ved tilmelding til filmklubben oplyses du hermed om følgende:

 Dataansvarlig: Børnefilmklubben Humlebien, Gl. Strandvej 56, 3050 Humlebæk

 Databehandler: Place2book og Børnefilmklubben Humlebien

 I forbindelse med medlemskab i filmklubben kan følgende almindelige oplysninger indhentes:

 Navn

 Adresse

 Fødselsdato

E-mailadresse

Telefonnummer

 Køn

Skole/klasse

Formål og behandling af data:

 ·    Oplysningerne indhentes og benyttes af lokalklubben ved oprettelse af medlemskab,  lokale tilskud  og for at overholde landsorganisationens vedtægter og krav i forhold til tilskudsydere.

 ·   Oplysningerne kan videregives til Landsorganisationen Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber ved behov. Medlemmet kan - om nødvendigt - kontaktes ifm. ekstern revisionskontrol.

·     Oplysningerne gemmes i max. 5 år jf. tilskudsyders krav og Bogføringsloven.

  Dataansvarlig og databehandler er ansvarlig for at sikre overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, jf. art 28, stk. 3, litra f.

 Oplysningerne bliver opbevaret ift. databeskyttelsesforordningens krav jf. art. 32

 Som medlem kan du til enhver tid få indsigt i de registrerede oplysninger og databehandlingen, samt kræve oplysningerne slettet.

 Lokalklubben kan kontakte dig i forbindelse med dit medlemskab.

BEMÆRK:
 
Medlemskabet er personligt og betales af medlemmet selv, dets forældre, værge eller stedforældre.

Godkendt af bestyrelsen:

Maj 2018

 

 Aktuelt - Aktuelt - Aktuelt

Ingen nyheder i denne kategori